Doplňkové

služby

Doplňkovými službami se rozumí služby související s poskytováním účetních služeb či s vedením mzdové evidence, a to:

 • Zpracování daní

  • daň z příjmů,

  • silniční daň,

  • daň z nemovitosti,

  • atd.

 • Zpracování statistických výkazů pro ČSÚ

 • Zastupování a účast na kontrolách prováděných finančním úřadem či jiným orgánem veřejné moci

© 2018 Linkline Accounting s.r.o.