To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Vedení mzdové evidence

Vedením mzdové evidence se rozumí služba vedení mzdové evidence poskytovaná v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy, včetně ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob za zaměstnance za kalendářní rok.

  • Zpracování a výpočet měsíční mzdy

  • Správu a evidenci mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění

  • Přípravu výplatní pásky a mzdové výplatní listiny včetně vyhotovení příkazů k úhradě plateb na účty zaměstnanců

  • Výpočet srážek daní a odvodů (odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně zasílání měsíčních mzdových přehledů)

  • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění, nahlášení změn o zaměstnanci na příslušné úřady

  • Zpracování přehledů pro instituce sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, úřad práce

  • Komunikace a zastupování klientů na příslušných úřadech

  • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest zpracovaných klientem