To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Vedení účetnictví

Vedením účetnictví se rozumí služby spočívající ve vedení finančního účetnictví klienta v souladu a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Zahrnuje:

 • Kompletní zpracování a vedení účetnictví – podvojné účetnictví pro právnické osoby

 • Vedení a zpracování závazků a pohledávek klienta, zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby klienta

 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku, vedení evidence skladu

 • Zpracování DPH – DPH přiznání včetně kontrolního hlášení

 • Nastavení účetní metodiky

 • Sestavení účetní závěrky

 • Inventarizace rozvahových účtů

 • Pravidelné informování o stavu účetnictví, účetní dohled a controlling

 • Ekonomické poradenství

 • Zastupování před úřady

 • Zakládání Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát klienta do příslušné Sbírky listin vedené rejstříkovým soudem (zákonná povinnost)